Wat is digitale transformatie?

Posted by on jan 11, 2021 in Geen categorie | No Comments

Je hoort het steeds vaker, digitale transformatie, wat houdt dat nu precies in? Digitale transformatie gaat verder dan een proces digitaliseren, zoals een online ticket voor het zwemmen. Digitale kansen benutten vraagt meer!

De definitie

Digitale transformatie is een integrale aanpak om verwachtingen, mogelijkheden en kansen van ICT toepassingen en personeel optimaal in te zetten voor bedrijfsprocessen en informatiebeheer, met als doel een flexibele organisatie om in te kunnen spelen op de continue veranderende klantbehoeften.

Vrij vertaald..

Digitale bedrijfstransformatie staat voor optimaal gebruik van zowel digitale technologieën als digitale mogelijkheden. Door gebruik van techniek veranderen en ontstaan nieuwe mogelijkheden. Het doel van een organisatie verandert niet, het benutten van nieuwe mogelijkheden leidt wel tot een verandering van het bedrijfsmodel. Transformatie is alleen succesvol als de mens in deze verandering wordt meegenomen en niet alleen de techniek. Onder de mens wordt dan verstaan de medewerkers, de klanten, de burgers en de opdrachtgevers.

Wat is het verschil met digitalisering?

Ofschoon digitalisering en digitale transformatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, verschillen ze in essentie toch van elkaar. Een organisatie kan namelijk een reeks digitaliseringsprojecten realiseren, variërend van het automatiseren van processen, herscholing van werknemers tot het gebruik van computers. Digitale transformatie is daarentegen niet iets dat organisaties aan de hand van een eenvoudig project kunnen implementeren maar vergt een complexere verandering van de organisatie.

Leidinggevenden die menen dat digitale transformatie slechts het digitaliseren van processen behelst maken daarom een fundamentele denkfout. Digitale transformatie verwijst namelijk naar een klantgestuurde strategische bedrijfstransformatie, die zowel de implementatie van digitale technologieën als een organisatorische verandering vereist.

De optimale mix voor digitale transformatie

Om een succesvolle digitale transformatie te realiseren dient een uitgebalanceerde mix van drie factoren te worden gevonden, te weten: werknemers, processen en technologie. Hieronder gevisualiseerd in de volgende afbeelding.

Mensen

De grootste uitdaging van digitale transformatie ligt bij de werknemers en of zij deze verandering willen en kunnen adapteren. Sommigen zullen zich zorgen maken over de invloed, die de beoogde wijzigingen op hen heeft. Enkele werknemers zullen zich afvragen of ze al op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. Werknemers zullen eerst een risico afweging maken alvorens zijn bereidheid tonen om mee te werken. De grootste uitdaging hier is om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten.

Motiveer werknemers

Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor het hebben van betrokken werknemers. Het beschikken over eigentijdse apparatuur en IT speelt hierbij een grote rol. Onderzoek wijst uit dat werknemers meer dan tweemaal sneller gefrustreerd raken indien als ze met verouderde systemen werken. In de thuis situatie beschikken mensen vaak over moderne apparatuur, dat verwachten ze op hun werk ook.
Vast staat in ieder geval dat organisaties die beschikken over relatief nieuwe systemen, hun werknemers ruim 3 maal langer kunnen vasthouden. Afgezet tegen de kosten die gepaard gaan met het aantrekken van nieuw personeel kan het bijtijds vervangen van IT-apparatuur in dit kader organisaties aanzienlijk veel tijd en geld besparen.

Werknemers als meest waardevolle activa

Werknemers worden ook wel de meest waardevolle activa van een bedrijf genoemd. Onderzoek door Gartner wijst uit dat het aantrekken en vasthouden van talent tegenwoordig wereldwijd wordt gerekend onder de grootste uitdagingen waar management voor staat bij het bereiken van hun doelstellingen. Naast van het positieve imago dat een bedrijf erdoor uitstraalt, blijkt een werkplek met up-to-date systemen een veel genoemd argument bij de keuze van een nieuwe werkgever door jong talent.
Net als de betrokkenheid van de werknemers is het van essentieel belang dat een digitale transformatie draagvlak heeft bij het management. Zonder heeft een digitale transformatie geringe kans van slagen.

Technologie

Ofschoon digitale transformatie een juiste mix van vaardigheden en werkomgeving voor werknemers vereist, kan deze alleen succesvol worden gerealiseerd als de juiste technologie aanwezig is. Dergelijke technologie vergt investeringen waarvoor niet altijd budgetten beschikbaar zijn.

Instellingen die actief bezig zijn met het creëren van een goede en onderscheidende klantbeleving blijken in het algemeen aanzienlijk beter te presteren dan hun concurrenten die ‘customer experience’ als een zichzelf vervullende bijzaak zien. Technologie kan bijdragen aan de onderscheidende ‘customer experience’. Dat begint al thuis met online beleving voor de aankoop van een product. Gebruiksgemak, vriendelijke en snelle toegang, duidelijk inzicht in kosten en gebruik geeft een bezoeker een goed gevoel. Onderzoek toont aan dat bedrijven die technische tools op een creatieve manier inzetten voor het real-time personaliseren van klantervaringen, 50 procent meer kans blijken te hebben om hun bedrijfsdoelstellingen te overtreffen

Processen

Tot slot zijn er de processen die dienen te worden ingericht om de beoogde customer experience te realiseren. Processen impliceren interactie tussen de werknemers en de technologie waarmee de samenhang tussen ‘people, process en technology’ nog eens wordt benadrukt.

Nieuwe mogelijkheden lijden tot nieuwe processen, soms zelfs tot nieuwe producten of diensten. Door kennis van techniek te verbinden met de kennis van de medewerkers worden deze mogelijkheden duidelijk. Dit is een creatief proces wat bijdraagt in zowel de betrokkenheid van de werknemers als het benutten van de kansen die techniek biedt.

De eerste stap naar een succesvolle digitale transformatie

Digitale transformatie is geen doel op zich, maar een doorlopende ontwikkeling. Een continue veranderende klantbehoefte vraagt namelijk om flexibiliteit, die onvoldoende kan worden geboden bij traditionele businessmodellen.

Om op veranderende klantbehoeften in te kunnen spelen is het belangrijk dat de organisatie flexibel is. In staat is om nieuwe beschikbare technologieën in te zetten en tegelijk er voor zorgen dat de medewerkers deze veranderingen en technologieën omarmen. Dit blijkt in de praktijk erg lastig. Soms is de culturele weerstand van medewerkers een belangrijke uitdaging, soms is het gebrek aan kennis van techniek. Indien de juiste competenties niet ‘in huis’ aanwezig zijn, is het zinvol om deze extern aan te trekken.

Een duidelijke strategie ten aanzien van digitale transformatie helpt om hier structuur aan te geven. Op welke manier kan uw organisatie hier vorm aan geven en wat is er voor nodig? TailorSOFT helpt graag om antwoorden te geven op deze vragen en invulling te geven aan het realiseren van een succesvolle digitale transformatie.