Onze omgeving veranderd continue.  Als duurzame organisatie wil je graag  aansluiten bij die veranderingen welke voor jouw business van belang zijn. Soms vraagt dit specialistische kennis en extra uitvoeringskracht. Op het snijvlak van management, IT & marketing heeft TailorSOFT een brede ervaring. Deze ervaring zetten we graag in voor projectsturing of het begeleiden van een veranderingsproces.

Design thinking

Een methodiek om complexe vraagstukken op te lossen is Design Thinking. Een methodiek die ontstaan is om creativiteit te stimuleren bij het ontwikkelen van technische producten blijkt ook zeer effectief om in te zetten bij andersoortige complexe vraagstukken. Dit kan zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig zijn.  Een van de voordelen van deze methodiek is, dat er gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis en kunde binnen de organisatie. De voortvarendheid waarmee  een gedragen oplossing wordt gevonden, is een ander groot voordeel van deze werkwijze.

Design thinking bestaat uit 5 fasen:

 • Fase 1: Begrip krijgen (Emphasize)
  • Fase 2: Probleem definiëren (Define)
   • Fase 3: Ideeën samenbrengen en ontwikkelen (Ideate)
    • Fase 4: Ontwikkel een prototype  (Prototype)
     • Fase 5: Testen (Test)